Disclaimer - cookies

  Door de sites www.loksound.be, www.loksound.nl en www.modeltrainservice.com te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de hierna vernoemde condities:


  Alle vermeldingen (in het bijzonder van on-line prijzen en berekeningen) zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis. Hun juistheid en geldigheid kan niet doorlopend gegarandeerd worden.


  Train Service Danckaert is niet aansprakelijk voor fouten van het internet, schade door derden, ingevoerde gegevens (virussen, wormen, bedrieglijke geschenken), noch voor links van of naar andere webpagina's. Over de inhoud en de vorm van de webpagina's die niet door Train Service Danckaert gemaakt zijn, hebben wij geen enkele controle. We kunnen de goede werking van uw hardware en software niet garanderen.


  We willen u ervoor waarschuwen dat onze pagina's mogelijk technische onjuistheden en tikfouten kunnen bevatten. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande melding de informatie op deze site te wijzigen of up-to-date te maken. Hetzelfde geldt voor verbeteringen en/of wijzigingen aan producten en programma's die op deze site beschreven worden.


  Train Service Danckaert zal in geen geval gevolg geven aan claims van u of van derden, voor schade rechtstreeks of onrechtstreeks, specifiek of anders, opgelopen door het bezoeken van deze pagina of gelinkte pagina's. Wij wijzen ook elke verantwoordelijkheid af voor winstverlies, onderbrekingen in de werking, verlies van programma's of andere gegevens in uw informatiesystemen, ook wanneer onze aandacht expliciet wordt gevestigd op het gevaar dat bestaat voor dergelijke schade.


  Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de beheerder van de website doorgestuurd worden en automatisch geregistreerd worden op uw harde schijf. U kunt uw browser echter zo instellen dat u een melding krijgt telkens wanneer u een cookie ontvangt. Op die manier kunt u zelf beslissen of u de cookie aanneemt of niet. Wij maken geen gebruik van cookies.


  Normaal gezien laat u bij een bezoek aan onze site geen persoonlijke gegevens achter. In uitzonderlijke gevallen moeten wij echter wel uw naam en adres vragen. In dat geval wordt uw aandacht hier uitdrukkelijk op gevestigd. Wij respectren echter de regels van GDPR (Europese wetgeving dd. 25/05/2018).


  Voor vragen of opmerkingen bij deze juridische bepalingen of in verband met de bescherming van de persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen via e-mail.


  Patrick Danckaert ceo

  Train Service Danckaert bv/srl